S létem do inkubačního programu xPORTu naskočil nový startup ContextMinds. Kluci pracují na myšlenkových a kontextových mapách, které mohou pomoci v mnoha směrech. Marek nám prozradil, v čem vidí přidanou hodnotu, na čem teď konkrétně pracují nebo to, jaká je v jejich oboru konkurence.

Marku, řekneš nám prosím, čemu se váš startup věnuje?

„Vyvíjme aplikaci ContextMinds pro vizuální propojení myšlenek a dat, vizuální reprezentaci znalostí a tvorbu znalostní báze. Školíme lidi ve využití propojených myšlenkových a pojmových map. Věříme, že myšlenkové mapy a podobné diagramy nemusí být jen obrázky, ale že mohou být nástrojem pro uložení a sdílení znalostí, pro vizuální tvorbu znalostního grafu, který může nahradit firemní wiki a podobné nástroje sestávající jen z hromady textů, ve kterých je obtížné se vyznat.“

Co bylo impulzem pro vznik tohoto projektu a kdo stojí za vznikem?

„Impulzem byly nápady vzešlé z mých studií v oblasti sémantického webu, propojených dat a vizualizace znalostí. Za vznikem stojím já a kolega ze studií, Vašek Zeman.“

Kdo myšlenkové mapy používá nejvíce, máte již nějakou cílovou skupinu?

„První cílovou skupinou jsou školy, v rámci naší naivně idealistické vize rozšíření pojmových map do výuky. Pojmové mapy samy o sobě mohou zlepšit studijní výsledky o desítky procent díky učení v souvislostech. ContextMinds díky propojení s daty Wikipedie umožňuje snadnou tvorbu pojmových map a zejména právě objevování a učení souvislostí. Několik škol už ContextMinds používá. Druhou cílovou skupinou jsou firmy. ContextMinds může nejen usnadnit například brainstorming, přípravu prezentací a plánování a záznamy schůzek, ale může nahradit firemní wiki a usnadnit dohledávání informací a zaškolování nových zaměstnanců.“

Je pro vás již teď ContextMinds výdělečný?

„Ne, výdělečný není. ContextMinds je zcela zdarma a v základní verzi zdarma i nadále zůstane.“

V čem vidíte přidanou hodnotu oproti konkurenci – jiným online aplikacím na tvorbu myšlenkových map?

„V první řadě musím říci, že samořejmě existuje mnoho pokročilých nástrojů pro kreslení krásných myšlenkových map a open source software pro tvorbu pojmových map. Jako nástroj pro vizuální propojení a vyhledávání myšlenek, znalostí a dat, je ale ContextMinds zatím unikátní a v tomto přímou konkurenci nemá. ContextMinds je nástroj pro reprezentaci a vyhledávání znalostí a informací v podobě pojmů a vztahů mezi nimi. Aplikace pro tvorbu myšlenkových map jsou jen nástroje pro kreslení obrázků. To, co v ContextMinds vzniká, připomíná myšlenkové mapy, ale každá „bublina“ v mapě, přesněji v grafu souvislostí, je pojem, který se může vyskytovat v mnoha různých grafech a můžou k němu být připojené textové poznámky a odkazy. ContextMinds umožňuje vyhledávat najednou ve všech těchto pojmech a skrz propojení mezi pojmy dohledat ihned všechny související pojmy a získat tak informace v kontextu. Umožňuje rychle zjistit, co všechno jsme si k danému pojmu (tématu) poznamenali my i naši kolegové. Také umožňuje vyhledávat souvislosti a objevovat nové, a tím se učit v souvislostech, dosáhnout tzv. smysluplného učení.“

Na čem konkrétně teď pracujete?

„Snažíme se vyzkoušet ContextMinds ve firemním prostředí, kde by mělo fungovat jako firemní wiki a podpora pro školení a brainstorming. Hledáme firmy, pro které bychom ručně zpracovali interní znalosti do podoby pojmů a vztahů v ContextMinds. Zároveň ContextMinds dále vyvíjíme, aby právě pro tento účel dobře fungovalo. Pomýšlíme i na možnost automatické extrakce znalostí z volného textu. Mezitím dále pokračujeme v šíření ContextMinds ve školách – děláme školení, webináře, nabízíme a vylepšujeme v ContextMinds zpracovanou látku předmětů středních a základních škol.“